14 may. 2013

Rona e outros contos

Aquí están dous contos, e unha historia especial, que se recolleron na nosa nave, Nostromo. Boa lectura e boa viaxe…

Rona e a Lúa, de Diego Prieto